رستوران ويژه

  • رستوران ویژه

    رستوران ویژه

    علاوه بر رستوران های عمومی موزه رستورانی به صورت ویژه و با ظرفیت 45 نفر، برای استفاده در مراسم های خاص و مدعوین ویژه می تواند مورد استفاده قرار گیرد.

رستوران ويژه

رستوران ويژه