عمليات ها

عمليات ها

عمليات ها

 • عمليات هوايي سلطان

  عمليات هوايي سلطان

  صفحه اصلی > تاريخ دفاع مقدس > عملیات ها > عملیات های هوایی > عمليات هوايي سلطان

 • پشتیبانی هوایی عملیات مروارید

  پشتیبانی هوایی عملیات مروارید

  صفحه اصلی > تاريخ دفاع مقدس > عملیات ها > عملیات های هوایی > پشتیبانی هوایی عملیات مروارید

 • حمله به پایگاههای التقدم و تموز

  حمله به پایگاههای التقدم و تموز

  صفحه اصلی > تاريخ دفاع مقدس > عملیات ها > عملیات های هوایی > حمله به پایگاههای التقدم و تموز

 • حمله به پالایشگاه الدوره عراق

  حمله به پالایشگاه الدوره عراق

  صفحه اصلی > تاريخ دفاع مقدس > عملیات ها > عملیات های هوایی > حمله به پالایشگاه الدوره عراق

 • حمله به اوسیراک یا عملیات بابل

  حمله به اوسیراک یا عملیات بابل

  صفحه اصلی > تاريخ دفاع مقدس > عملیات ها > عملیات های هوایی > حمله به اوسیراک یا عملیات بابل

 • عمليات هوايي انهدام مخازن سوخت اربیل

  عمليات هوايي انهدام مخازن سوخت اربیل

  صفحه اصلی > تاريخ دفاع مقدس > عملیات ها > عملیات های هوایی > عمليات هوايي انهدام مخازن سوخت اربیل

 • عملیات هوایی لانه زنبور

  عملیات هوایی لانه زنبور

  صفحه اصلی > تاريخ دفاع مقدس > عملیات ها > عملیات های هوایی > عملیات هوایی لانه زنبور

 • عمليات هوايي انهدام عقبه دشمن برای آزادسازی خرمشهر

  عمليات هوايي انهدام عقبه دشمن برای آزادسازی خرمشهر

  صفحه اصلی > تاريخ دفاع مقدس > عملیات ها > عملیات های هوایی > عمليات هوايي انهدام عقبه دشمن برای آزادسازی خرمشهر

 • عمليات هوايي انهدام تاسیسات برق دبس

  عمليات هوايي انهدام تاسیسات برق دبس

  صفحه اصلی > تاريخ دفاع مقدس > عملیات ها > عملیات های هوایی > عمليات هوايي انهدام تاسیسات برق دبس

 • عملیات هوایی حمله به H-3

  عملیات هوایی حمله به H-3

  صفحه اصلی > تاريخ دفاع مقدس > عملیات ها > عملیات های هوایی > عملیات هوایی حمله به H-3

 • کربلای 8

  کربلای 8

  صفحه اصلی > تاريخ دفاع مقدس > عملیات ها > عملیات های زمینی > کربلای 8

 • کربلای 9

  کربلای 9

  صفحه اصلی > تاريخ دفاع مقدس > عملیات ها > عملیات های زمینی > کربلای 9

 • کربلای 10

  کربلای 10

  صفحه اصلی > تاريخ دفاع مقدس > عملیات ها > عملیات های زمینی > کربلای 10

 • کوی ذوالفقاری

  کوی ذوالفقاری

  صفحه اصلی > تاريخ دفاع مقدس > عملیات ها > عملیات های زمینی > کوی ذوالفقاری

 • محرم

  محرم

  صفحه اصلی > تاريخ دفاع مقدس > عملیات ها > عملیات های زمینی > محرم

 • محمد رسول الله(ص)

  محمد رسول الله(ص)

  صفحه اصلی > تاريخ دفاع مقدس > عملیات ها > عملیات های زمینی > محمد رسول الله(ص)

 • محور شحیطه

  محور شحیطه

  صفحه اصلی > تاريخ دفاع مقدس > عملیات ها > عملیات های زمینی > محور شحیطه

 • محور شوش دانیال

  محور شوش دانیال

  صفحه اصلی > تاريخ دفاع مقدس > عملیات ها > عملیات های زمینی > محور شوش دانیال

 • محور کرخه دزفول

  محور کرخه دزفول

  صفحه اصلی > تاريخ دفاع مقدس > عملیات ها > عملیات های زمینی > محور کرخه دزفول

 • مرصاد

  مرصاد

  صفحه اصلی > تاريخ دفاع مقدس > عملیات ها > عملیات های زمینی > مرصاد

 • مسلم بن عقیل

  مسلم بن عقیل

  صفحه اصلی > تاريخ دفاع مقدس > عملیات ها > عملیات های زمینی > مسلم بن عقیل

 • مطلع الفجر

  مطلع الفجر

  صفحه اصلی > تاريخ دفاع مقدس > عملیات ها > عملیات های زمینی > مطلع الفجر

 • مولای متقیان

  مولای متقیان

  صفحه اصلی > تاريخ دفاع مقدس > عملیات ها > عملیات های زمینی > مولای متقیان

 • نصر

  نصر

  صفحه اصلی > تاريخ دفاع مقدس > عملیات ها > عملیات های زمینی > نصر

 • نصر 1

  نصر 1

  صفحه اصلی > تاريخ دفاع مقدس > عملیات ها > عملیات های زمینی > نصر 1

 • نصر 2

  نصر 2

  صفحه اصلی > تاريخ دفاع مقدس > عملیات ها > عملیات های زمینی > نصر 2

 • نصر 3

  نصر 3

  صفحه اصلی > تاريخ دفاع مقدس > عملیات ها > عملیات های زمینی > نصر 3

 • نصر 4

  نصر 4

  صفحه اصلی > تاريخ دفاع مقدس > عملیات ها > عملیات های زمینی > نصر 4

 • نصر 5

  نصر 5

  صفحه اصلی > تاريخ دفاع مقدس > عملیات ها > عملیات های زمینی > نصر 5

 • نصر 6

  نصر 6

  صفحه اصلی > تاريخ دفاع مقدس > عملیات ها > عملیات های زمینی > نصر 6