فرهنگ جبهه

فرهنگ جبهه

فرهنگ جبهه

 • نشریه کمان

  نشریه کمان

  «کمان» در سه‌شنبه سی‌امین روز مرداد 1375 روی دکه‌های مطبوعاتی آمد. مرتضی سرهنگی و هدایت‌الله بهبودی با همین مجله کوچک‌‌اندام و ریزه‌شان (هر شماره 16صفحه) آمده بودند تا مرز جدید و دوردست‌تری برای ادبیات پایداری کشورشان ترسیم کنند. مجله کمان یکی از مهم ترین و تاثیرگذارترین مطبوعاتی است که در حوزه فرهنگ و هنرپایداری در طول 10 سال منتشر شده و نقش به سزایی در شکل گیری فرهنگ پایداری در نسلبعد از جنگ داشته است

 • كاوه گلستان

  كاوه گلستان

  صفحه اصلی > فرهنگ جبهه > هنرهای تجسمی > عكاسي > كاوه گلستان

 • كوروش سيد ابوطالب امام

  كوروش سيد ابوطالب امام

  صفحه اصلی > فرهنگ جبهه > هنرهای تجسمی > عكاسي > كوروش سيد ابوطالب امام

 • مريم كاظم زاده

  مريم كاظم زاده

  صفحه اصلی > فرهنگ جبهه > هنرهای تجسمی > عكاسي > مريم كاظم زاده

 • سعيد جان بزرگي

  سعيد جان بزرگي

  صفحه اصلی > فرهنگ جبهه > هنرهای تجسمی > عكاسي > سعيد جان بزرگي

 • نقش و نگار جنگ بر دیوار‌های خرمشهر

  نقش و نگار جنگ بر دیوار‌های خرمشهر

  صفحه اصلی > فرهنگ جبهه > هنرهای تجسمی > نقاشي و گرافيك > مقاله و گفتگو > نقش و نگار جنگ بر دیوار‌های خرمشهر

 • هنر نقاشی در دوران دفاع مقدس

  هنر نقاشی در دوران دفاع مقدس

  صفحه اصلی > فرهنگ جبهه > هنرهای تجسمی > نقاشي و گرافيك > مقاله و گفتگو > هنر نقاشی در دوران دفاع مقدس

 • هنر نقاشی در دوران دفاع مقدس

  هنر نقاشی در دوران دفاع مقدس

  صفحه اصلی > فرهنگ جبهه > هنرهای تجسمی > نقاشي و گرافيك > مقاله و گفتگو > هنر نقاشی در دوران دفاع مقدس

 • نقش و نگار جنگ بر دیوار‌های خرمشهر

  نقش و نگار جنگ بر دیوار‌های خرمشهر

  صفحه اصلی > فرهنگ جبهه > هنرهای تجسمی > نقاشي و گرافيك > مقاله و گفتگو > نقش و نگار جنگ بر دیوار‌های خرمشهر

 • رنگین کمان دفاع مقدس

  رنگین کمان دفاع مقدس

  صفحه اصلی > فرهنگ جبهه > هنرهای تجسمی > نقاشي و گرافيك > مقاله و گفتگو > رنگین کمان دفاع مقدس

 • ناصر جباري

  ناصر جباري

  صفحه اصلی > فرهنگ جبهه > هنرهای تجسمی > مجسمه سازي > ناصر جباري

 • عباس قانع

  عباس قانع

  صفحه اصلی > فرهنگ جبهه > هنرهای تجسمی > مجسمه سازي > عباس قانع

 • جعفر نجيبي
 • داوود بهرامي

  داوود بهرامي

  صفحه اصلی > فرهنگ جبهه > هنرهای تجسمی > خوشنويسي > داوود بهرامي

 • هاشم خوش اندام

  هاشم خوش اندام

  صفحه اصلی > فرهنگ جبهه > هنرهای تجسمی > خوشنويسي > هاشم خوش اندام

 • يدالله قلي پور

  يدالله قلي پور

  صفحه اصلی > فرهنگ جبهه > هنرهای تجسمی > خوشنويسي > يدالله قلي پور

 • ابوالفضل ماهرخ

  ابوالفضل ماهرخ

  صفحه اصلی > فرهنگ جبهه > هنرهای تجسمی > خوشنويسي > ابوالفضل ماهرخ

 • حجت الاسلام سيد رحيم موسوي

  حجت الاسلام سيد رحيم موسوي

  صفحه اصلی > فرهنگ جبهه > هنرهای تجسمی > خوشنويسي > حجت الاسلام سيد رحيم موسوي

 • شاهپور آهني

  شاهپور آهني

  فرهنگ جبهه > هنرهای تجسمی > خوشنويسي > شاهپور آهني

 • گالری

  گالری

  نقاشي و گرافيك

 • نقاشي و گرافيك

  نقاشي و گرافيك

  گرافیک بهترین هنر برای ابراز مفاهیم دفاع مقدس است

 • عكاسي

  عكاسي

  عكاسي

 • مجسمه سازي

  مجسمه سازي

  حجم و سنگ و چوب و گِل

 • خوشنويسي

  خوشنويسي

  وقتی که میز و دفتر و خودکار دم گرفت

 • تئاتر

  تئاتر دفاع مقدس

 • تئاتر

  زندگي‌، جنگ‌، تئاتر

 • تئاتر

  جذابيت در تئاتر دفاع مقدس

 • داستان و رمان

  ای برادر قصه چون پیمانه است

 • خاطرات

  دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر . . .

 • شعر

  شعر همان قالبی است که برای بیان عهد و حقیقت است