شنبه ٠٥ اسفند ١٣٩٦
آیت الله العظمی سید علی خامنه ای