دوشنبه ٣٠ بهمن ١٣٩٦
آیت الله العظمی سید علی خامنه ای