چهارشنبه ٣٠ خرداد ١٣٩٧
آیت الله العظمی سید علی خامنه ای