پنجشنبه 28 تیر 1397 09:21

گزارش لحظه به لحظه از فتح خرمشهر از مقر فرماندهي

عزیزی

اسناد جنگ > اسناد متنی > گزارش لحظه به لحظه از فتح خرمشهر از مقر فرماندهي

گزارش لحظه به لحظه از فتح خرمشهر از مقر فرماندهي

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

در مقر مشترك فرماندهي سپاه و ارتش، فرماندهان عملياتي گرد آمده اند. ساعت 22/28 دقيقه روز شنبه اول خرداد ماه است.

 

مرحلة سوم عمليات بيت المقدس به نام نامي حضرت ختمي مرتبت پيامبر اكرم نام گذاري شده در ساعت 22/30 با رمز «يا محمد بن عبد الله» با طنين صداي برادر محسن رضائي عمليات شروع مي شود.

 

تا ساعت 23/20 دقيقه جز لشكر دوم نصر، هيچ يك از لشكرهاي فتح و قدس و فجر درگيري نداشته و در حالت پيشروي هستند ساعت 23/30 دقيقه دشمن با حدود يك گردان تانك به شدت مقاومت مي كنند و تيپ 1 و 3 به ميدان مين برخورد كرده و به پاكسازي مشغول مي باشند.

 

ساعت 23/40 دقيقه خاكريزهاي اول و دوم دشمن در منطقه پل نو شلمچه توسط لشكر نصر 2 فتح گرديد و 7 تانك دشمن منهدم و بقيه عقب نشيني مي كنند و تيپ المهدي، امام حسين نيز به پيشروي ادامه مي دهند.

 

ساعت 10 دقيقه بامداد روز يكشنبه دوم خرداد ماه تيپ 3 لشكر فجر از نهر عرايض عبور كرد.

 

ساعت1/45 دقيقه تيپ 4 قدس، با به غنيمت گرفتن 5 تانك سالم و منهدم كردن 8 تانك پي ام پي به پيشروي ادامه مي دهد.

 

ساعت 1/52 دقيقه دشمن در موقعيت انتهاي جاده اهواز- خرمشهر عقب نشيني كرده و در حال فرار مي باشد.

 

ساعت 1/55 دقيقه دشمن به كرات تقاضاي عقب نشيني مي كند و در موقعيت بسيار بدي قرار گرفته است، به يك تيپ اجازه داده شده كه عقب نشيني كند.

 

ساعت2/30 دقيقه تيپ 4 قدس، 5 تانك ديگر را نيز منهدم كرده و درگيري نيز ادامه دارد.

 

ساعت3/15 دقيقه تيپ محمد رسول ا… دو گردان را از جاده عبور داده است.

 

ساعت 3/25 دقيقه دشمن به كليه نيروهاي خود در منطقه دستور عقب نشيني داد و اكثر نيروهاي خود را براي فرار از روي پل شط العرب كه خود زده بودند آماده مي كنند تا در مواضع پشت شلمچه و خونين شهر براي دفاع سازماندهي كنند. دشمن كاملا روحيه اش را باخته و در اكثر مكان ها تدبير فرماندهي از دستش خارج شده است.

 

ساعت 3/30 دقيقه قسمتي از نيروهاي دشمن در داخل خرمشهر درگير شده و بقيه نيز به سوي پل در حال فرار مي باشند و در همين حال تيپ 4 قدس، تا كنون 20 تانك از دشمن را شكار كرده است.

 

ساعت 6/13 دقيقه كلية تانك هاي دشمن از روي جادة خرمشهر- شلمچه به طرف بصره در حال فرار است و در همين حال لشگر فجر در پل نو به جادة اسفالته رسيده است و با آتش خود به شكار تانك پرداخته اند

 

ساعت6/20 دقيقه يكان 46 دشمن حاضر به مقاومت نيست و آتش مقابل بر آن بسيار شديد است. به اين يكان دستور الحاق به يكان 76 داده شده است. و نيز به يكان 48 دستور عقب نشيني داده شده زيرا بيش از چند نفري از اين يكان باقي نمانده است.

 

ساعت 4/50 دقيقه اكثر نيروهاي ظفرمند اسلام به هدف هاي تعيين شده اوليه رسيده اند و كاملا مستقر شده اند.

 

ساعت4/53 دقيقه پل بسيار مهم و استراتژيك پل نو به تصرف نيروهاي اسلام درآمده است.

 

ساعت5/10 دقيقه يك هليكوپتر سالم توسط نيروهاي اسلام به غنيمت گرفته شد. و خلبان آن نيز، كه در حال فرار بود به اسارت نيروهاي اسلام درآمد.

 

ساعت5/12 دقيقه در محور شلمچه نيروهاي دشمن در محاصره كامل قرار گرفته اند و نيروهاي خودي نزديك آبراه رسيده و پل روي شط العرب در زير آتش ما قرار دارد.

 

ساعت6/15 دقيقه لشكر فتح، خرمشهر را محاصره كرده، لشگر فجر نيز به پل نو رسيده است و به طرف اروند رود پيشروي مي كند.

 

ساعت6/45 دقيقه در محور جادة اهواز- خرمشهر نيروهاي ذليل دشمن گروهان گروهان از مسير جادة خاكي به طرف پل شط العرب در حال فرار مي باشند.

 

ساعت 7/15 دقيقه اولين گروه اسراي عراقي همراه با (فرماندهان تيپ ها) وارد پايگاه شدند.

 

ساعت7/38 دقيقه دشمن زبون با هر چه كه در توان دارد در حال فرار از خرمشهر است اين نيروها به امتداد 2 تيپ پياده است تعدادي از افراد، خود را به آب رودخانه زده و فرار مي كنند، نيروهاي اسلام از طريق بلندگوها نيروهاي دشمن را وادار به تسليم مي نمايند.

 

ساعت8/15 دقيقه تيپ امام حسين به اروند رود رسيده و با آب شط وضو ساخته اند.

 

ساعت 8/25 دقيقه لشکر نصر نيز به اروند رسيده و به تيپ امام حسين و نجف اشرف الحاق شده اند.

 

تا اين ساعت (9 بامداد) بيش از 5 هزار نفر اسير شده اند و نيز تانك هاي دشمن تا 2 كيلومتري در (شمال خرمشهر) عقب رفته و نيروهاي ما بر جاده مسلط اند.

 

ساعت 10/15 دقيقه دشمن بر روي پل بزرگ اروند رود به شدت مقاومت مي كند، آتش نيروهاي خودي كاملا بر آن ها مسلط است.

 

مرحله اول از سومين مرحله عمليات بيت المقدس با رمز يا محمد بن عبدالله با موفقيت كامل به پايان رسيد و كلية نيروهاي اسلام در حال تحكيم مواضع به دست آمده مي باشند.

 

پاتك دشمن (روز دوشنبه)

 

ساعت 30 دقيقه بامداد – روز دوشنبه 61/3/3 – نيروهاي دشمن به خيال شكستن محاصره خرمشهر از بصره به نقل و انتقالات فراوان مشغول است.

 

ساعت 1 و 40 دقيقه بامداد دشمن از طرف شلمچه با آرايش جديد و با تمامي امكانات خود پاتك نموده است كه تا نزديكي سد مجاور خرمشهر- بصره بدون هيچ درگيري پيشروي كرده است.

 

ساعت1/54 دقيقه بامداد آتش سنگين دشمن جهت پاتك شروع شده است.

 

ساعت 2/13 دقيقه بامداد از سمت شلمچه دشمن 5 كيلومتر پيشروي نموده و تا كنون با هيچ مقاومتي رو به رو نشده است.

 

ساعت 5 دقيقه بامداد در اين لحظه با هوشياري رزمندگان اسلام، نيروهاي دشمن در محاصرة كامل نيروهاي اسلام قرار گرفته اند و پاتك دشمن با اين محاصره خنثي مي شود.

 

در اين پاتك دشمن مقادير زيادي از ادوات خود را از دست داد، از جمله 18 تانك و نفربر و تعداد بسيار زيادي كشته و مجروح و يك گردان زرهي نيز كليه ادواتش منهدم گرديده

 

ساعت 10/17 دقيقه دشمن زبون كه با خيال تصرف مناطق آزاد شده پاتك نموده بود اكنون با سرعت تمام در حال فرار و عقب نشيني است. بيش از 3 هزار نفر ديگر از نيروهاي دشمن به اسارت گرفته شده اند.

 

ساعت 10/30 دقيقه صدام ملعون شخصا تصميم به رهبري عمليات شلمچه را داشته و مصرا درخواست كرده است تا خاكريز را تصرف كنند حتي اگر 10 نفر باقي بماند. (اين خبر با تكبير و خنده حضار تأئيد شد) ضمنا دو نفر از فرماندهان لشكر دشمن به قتل رسيده اند.

 

ساعت11/15 دقيقه يكان هاي دشمن در داخل پادگان دژ در محاصره كامل قرار دارند و تانك ها و ادوات زرهي را گذاشته و فرار مي كنند.

 

ساعت 11/30 دقيقه نيروي خودي و تانكهاي دشمن را دور زده و مبادرت به گرفتن اسير و شكار تانك نموده اند.

 

ساعت 13 نيروهاي پر توان اسلام به داخل خرمشهر حمله نموده و از سمت راه آهن، گمرك، جادة اهواز خرمشهر وارد شهر شده اند و در حال پاكسازي شهر از لوث وجود صداميان مي باشند، تعداد اسراي تخليه شده از خرمشهر از مرز 6000 نفر گذشته و بقية نيروها نيز هم چنان به اسارت درمي آيند، از قرارگاه مركزي درخواست خودرو جهت حمل اسرا شده است.

 

خرمشهر آزاد شد

 

ساعت 13/50 دقيقه خرمشهر آزاد شد. اين خبر از كلية بي سيم هاي قرارگاه شنيده مي شود.

 

ساعت15/30 دقيقه در محور شلمچه- بصره فشار بر روي دشمن بسيار زياده شده است و برادران به شكار تانك ها پرداخته اند نيروهاي اسلام پس از فتح خرمشهر مشغول تحكيم مواضع خود در تمامي محورهاي آزاد شده مي باشند و توان رزمي و روحية كلية ارتش بعث از بين رفته است.

 

روز سه شنبه 61/3/4

 

ساعت 5 بامداد توسط توپخانه مستقر در كنار اروندرود – شلمچه و پتروشيمي بصره به آتش كشيده شد، دود ناشي از انفجار تا 25 كيلومتري آن ديده مي شود.

 

آتش اين انفجار تا 3 ساعت هم چنان ادامه داشته است.

بیشتر بخوانید

نظرات بینندگان

نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.

نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، موارد مغایر با آموزه‌های دین مبین اسلام باشد منتشر نخواهد شد.

نظر شما

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.