یکشنبه 13 شهریور 1401 00:35

رونمایی از تازه‌های انتشارات موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس

ر

آیین رونمایی از کتاب «روزگار سور کوه بانه» نوشته حسن توفیقیان‌فر، با حضور سردار دکتر غلامرضا علامتی و راوی کتاب سرهنگ فتح‌الله صالحی و علاقمندان به حوزه تاریخ شفاهی و دفاع مقدس در موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس برگزار شد.

آیین‭ ‬رونمایی‭ ‬از‭ ‬کتاب‭ ‬اروزگار‭ ‬سور‭ ‬کوه‭ ‬بانهب‭ ‬نوشته‭ ‬حسن‭ ‬توفیقیان‌فر،‭ ‬با‭ ‬حضور‭ ‬سردار‭ ‬دکتر‭ ‬غلامرضا‭ ‬علامتی‭ ‬و‭ ‬راوی‭ ‬کتاب‭ ‬سرهنگ‭ ‬فتح‌الله‭ ‬صالحی‭ ‬و‭ ‬علاقمندان‭ ‬به‭ ‬حوزه‭ ‬تاریخ‭ ‬شفاهی‭ ‬و‭ ‬دفاع‭ ‬مقدس‭ ‬در‭ ‬موزه‭ ‬انقلاب‭ ‬اسلامی‭ ‬و‭ ‬دفاع‭ ‬مقدس‭ ‬برگزار‭ ‬شد‭.‬‭ ‬

در‭ ‬ابتدای‭ ‬مراسم‭ ‬صلاحی‭ ‬مدیر‭ ‬انتشارات‭ ‬و‭ ‬کتاب‌خانه‭ ‬موزه‭ ‬پیرامون‭ ‬فعالیت‌های‭ ‬انتشاراتی‭ ‬موزه‭ ‬توضیحاتی‭ ‬را‭ ‬ارائه‭ ‬داد‭ ‬و‭ ‬گفت‭: ‬اعلاوه‭ ‬بر‭ ‬کمیت‭ ‬و‭ ‬تعداد‭ ‬آثار،‭ ‬کیفیت‭ ‬نیز‭ ‬در‭ ‬انتخاب‭ ‬آثار‭ ‬بسیار‭ ‬مهم‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬سعی‭ ‬می‌شود‭ ‬بیشتر‭ ‬از‭ ‬پیش‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬پرداخته‭ ‬شودب‭. ‬

صلاحی‭ ‬دو‭ ‬رویکرد‭ ‬مهم‭ ‬این‭ ‬دوره‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬انتشار‭ ‬آثار‭ ‬مورد‭ ‬توجه‭ ‬دانست‭ ‬وگفت‭: ‬اهمکاری‭ ‬با‭ ‬سایر‭ ‬نهادهایی‭ ‬که‭ ‬هم‭ ‬راستا‭ ‬با‭ ‬فعالیت‭ ‬موزه‭ ‬فعال‭ ‬هستند‭ ‬و‭ ‬حمایت‭ ‬از‭ ‬ناشران‭ ‬و‭ ‬مولفان‭ ‬خصوصی‭ ‬از‭ ‬سیاست‌های‭ ‬اصلی‭ ‬موزه‭ ‬است‭ ‬چرا‭ ‬که‭ ‬موزه‭ ‬نهادی‭ ‬دولتی‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬باید‭ ‬از‭ ‬مولفان‭ ‬ونویسندگان‭ ‬خصوصی‭ ‬حمایت‭ ‬کند‭. ‬

تاریخ‭ ‬شفاهی‭ ‬سندی‭ ‬در‭ ‬جهت عدم‭ ‬تحریف‭ ‬فرهنگ‭ ‬دفاع‭ ‬مقدس

در‭ ‬ادامه‭ ‬مراسم‭ ‬دکتر‭ ‬غلامرضا‭ ‬علامتی‭ ‬رئیس‭ ‬سازمان‭ ‬اسناد‭ ‬و‭ ‬مدارک‭ ‬دفاع‭ ‬مقدس‭ ‬با‭ ‬تبریک‭ ‬روز‭ ‬کتابدار،‭ ‬کتاب‌های‭ ‬تاریخ‭ ‬شفاهی‭ ‬را‭ ‬دارای‭ ‬اهمیتی‭ ‬دو‭ ‬چندان‭ ‬دانست‭ ‬چرا‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬گفته‭ ‬ایشان؛‭ ‬آن‌چه‭ ‬را‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬مکتوب‭ ‬موجود‭ ‬نیست،‭ ‬شاهدان‭ ‬عینی‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬نقل‭ ‬می‌کنند‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬سند‭ ‬دسته‭ ‬اول‭ ‬مورد‭ ‬استفاده‭ ‬قرار‭ ‬می‌گیرد‭. ‬در‭ ‬حقیقت‭ ‬زوایای‭ ‬دفاع‭ ‬مقدس‭ ‬از‭ ‬سوی‭ ‬شاهدان‭ ‬روایت‭ ‬می‌شود‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬برگی‭ ‬از‭ ‬تاریخ‭ ‬مستند‭ ‬می‌شود‭. ‬همچنین‭ ‬همان‌طور‭ ‬که‭ ‬رهبری‭ ‬فرمودند‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬مستقیم‭ ‬برویم‭ ‬سراغ‭ ‬نقش‌آفرینان‭ ‬اصلی‭ ‬انقلاب‭ ‬و‭ ‬این‌گونه‭ ‬سرمایه‌های‭ ‬ملی‭ ‬را‭ ‬افزایش‭ ‬دهیم‭ ‬چرا‭ ‬که‭ ‬اسناد‭ ‬سرمایه‭ ‬ملی‭ ‬هستند،‭ ‬سبک‭ ‬نوشتاری‭ ‬تاریخ‭ ‬شفاهی‭ ‬بسیار‭ ‬جای‭ ‬کار‭ ‬دارد‭. ‬

سردار‭ ‬علامتی‭ ‬در‭ ‬ادامه‭ ‬گفت‭: ‬ادر‭ ‬حقیقت‭ ‬آفت‭ ‬اصلی‭ ‬در‭ ‬تاریخ‌نگاری‭ ‬تحریف‭ ‬و‭ ‬وارونه‭ ‬نشان‭ ‬دادن‭ ‬آن‭ ‬است،‭ ‬بنابراین‭ ‬شنیدن‭ ‬تاریخ‭ ‬از‭ ‬زبان‭ ‬کسانی‭ ‬که‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬دیده‌اند‭ ‬بسیار‭ ‬گران‌بها‭ ‬است‭. ‬از‭ ‬سوی‭ ‬دیگر‭ ‬نگاه‌های‭ ‬متفاوت‭ ‬می‌تواند‭ ‬همانند‭ ‬فیلم‭ ‬یا‭ ‬قصه‭ ‬جذاب‭ ‬و‭ ‬شنیدنی‭ ‬باشد،‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬موارد‭ ‬باید‭ ‬رزمندگان‭ ‬و‭ ‬ایثارگران‭ ‬را‭ ‬تشویق‭ ‬کرد‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬خاطره‭ ‬نویسی‭ ‬و‭ ‬بازگو‭ ‬کردن‭ ‬و‭ ‬انتقال‭ ‬مفاهیم‭ ‬و‭ ‬ارزش‌ها‭ ‬نهضت‭ ‬را‭ ‬ادامه‭ ‬داده‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬حقیقت‭ ‬نهضت‭ ‬از‭ ‬زبان‭ ‬آن‌ها‭ ‬بیان‭ ‬شودب‭.‬

رئیس‭ ‬سازمان‭ ‬اسناد‭ ‬در‭ ‬ادامه‭ ‬موضوعیت‭ ‬خود‭ ‬کتاب‭ ‬را‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬نام‭ ‬کتاب‭ ‬جا‭ ‬دارد‭ ‬مهم‭ ‬دانست‭ ‬چرا‭ ‬که‭ ‬باید‭ ‬توجه‭ ‬داشت‭ ‬سورکوه‭ ‬کجای‭ ‬جغرافیای‭ ‬ایران‭ ‬پهناور‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬بانه‭ ‬کجا‭ ‬قرار‭ ‬دارد‭. ‬بانه‭ ‬در‭ ‬استان‭ ‬کردستان‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬مناطق‭ ‬مورد‭ ‬تهاجم‭ ‬در‭ ‬جنگ‭ ‬تحمیلی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬ارتفاعات‭ ‬سر‭ ‬به‭ ‬فلک‭ ‬کشیده‌ای‭ ‬قرار‭ ‬دارند‭ ‬که‭ ‬رزمندگان‭ ‬با‭ ‬رشادت‌های‭ ‬خود‭ ‬و‭ ‬جان‌فشانی‌های‭ ‬خیره‌کننده‭ ‬این‭ ‬اسامی‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬تاریخ‭ ‬کشورمان‭ ‬ثبت‭ ‬کردند‭.‬

سردار‭ ‬علامتی‭ ‬در‭ ‬آخر‭ ‬با‭ ‬اشاره‭ ‬به‭ ‬این‌که‭ ‬تاریخ‭ ‬شفاهی‭ ‬دفاع‭ ‬مقدس‭ ‬کمتر‭ ‬مورد‭ ‬توجه‭ ‬قرار‭ ‬گرفته‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬امروز‭ ‬نیز‭ ‬برای‭ ‬پرداختن‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬دیر‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬توجه‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬پیش‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬را‭ ‬موضوعی‭ ‬بسیار‭ ‬ضروری‭ ‬قلمداد‭ ‬کرد‭ ‬وگفت‭: ‬اامروز‭ ‬سی‭ ‬سال‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬دوران‭ ‬گذشته‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬بسیاری‭ ‬از‭ ‬ایثارگران‭ ‬ما‭ ‬به‭ ‬شهادت‭ ‬رسیده‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬دچار‭ ‬فراموشی‭ ‬می‌شوند،‭ ‬بنابراین‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬زمینه‭ ‬ما‭ ‬بسیار‭ ‬عقب‭ ‬هسستیم‭ ‬و‭ ‬باید‭ ‬موجی‭ ‬برای‭ ‬ظهور‭ ‬تاریخ‭ ‬شفاهی‭ ‬دفاع‭ ‬مقدس‭ ‬ایجاد‭ ‬شود‭ ‬چرا‭ ‬که‭ ‬اگر‭ ‬تلاش‭ ‬نکنیم‭ ‬باید‭ ‬پاسخگوی‭ ‬آیندگان‭ ‬باشیم‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬حقیقت‭ ‬نهادینه‭ ‬کردن‭ ‬این‭ ‬روند‭ ‬وظیفه‭ ‬همه‭ ‬ما‭ ‬استب‭.‬

 

فرهنگی‭ ‬غنی‌تر‭ ‬از‭ ‬فرهنگ‭ ‬دفاع‭ ‬نیست

امن‭ ‬فتح‭ ‬الله‭ ‬صالحی،‭ ‬فرزند‭ ‬اصلان‭ ‬صالحی‭ ‬هستم‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬استناد‭ ‬شناسنامه،‭ ‬در‭ ‬ششم‭ ‬اردیبهشت‭ ‬سال‭ ‬1333‭ ‬در‭ ‬روستای‭ ‬لنده‭ ‬از‭ ‬توابع‭ ‬استان‭ ‬کهگیلویه‭ ‬و‭ ‬بویر‭ ‬احمد‭ ‬به‭ ‬دنیا‭ ‬آمدمب‭. ‬راوی‭ ‬کتاب‭ ‬سرهنگ‭ ‬فتح‭ ‬الله‭ ‬صالحی‭ ‬است،‭ ‬ایثارگری‭ ‬که‭ ‬امروز‭ ‬نیز‭ ‬با‭ ‬روایت‭ ‬مشاهدات‭ ‬خود‭ ‬و‭ ‬شرکت‭ ‬در‭ ‬مراسم‭ ‬رونمایی‭ ‬و‭ ‬شنیدن‭ ‬و‭ ‬گفتن،‭ ‬ثابت‭ ‬کرد‭ ‬برای‭ ‬یک‭ ‬رزمنده‌ی‭ ‬ایثارگر‭ ‬وقتی‭ ‬جنگ‭ ‬تمام‭ ‬می‌شود‭ ‬که‭ ‬تاریخ‌اش‭ ‬را‭ ‬روایت‭ ‬کند‭.‬

فتح‭ ‬الله‭ ‬صالحی‭ ‬در‭ ‬ادامه‭ ‬مراسم‭ ‬با‭ ‬بازگو‭ ‬کردن‭ ‬خاطراتی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬کتاب‭ ‬نیامده‭ ‬گفت‭: ‬اهیچ‭ ‬فرهنگی‭ ‬غنی‌تر‭ ‬از‭ ‬فرهنگ‭ ‬دفاع‭ ‬مقدس‭ ‬نیست،‭ ‬فرهنگ‭ ‬غنی‭ ‬برادری‭ ‬و‭ ‬ایثارگری‭ ‬که‭ ‬امروز‭ ‬نیاز‭ ‬به‭ ‬گسترش‭ ‬و‭ ‬توسعه‭ ‬دارد‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬هدف‭ ‬اصلی‭ ‬من‭ ‬در‭ ‬راستای‭ ‬نوشتن‭ ‬این‭ ‬کتاب‭ ‬بود،‭ ‬چرا‭ ‬که‭ ‬امروز‭ ‬تهاجم‭ ‬فرهنگی‭ ‬در‭ ‬غالب‭ ‬تکنولوژی‭ ‬و‭ ‬دنیای‭ ‬مجازی‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬تخریب‭ ‬فرهنگ‌های‭ ‬بومی‭ ‬است،‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬فرهنگ‭ ‬غنی‭ ‬دفاع‭ ‬مقدس‭ ‬که‭ ‬باید‭ ‬امروز‭ ‬در‭ ‬جبهه‭ ‬فرهنگی‭ ‬در‭ ‬مقابل‭ ‬این‭ ‬تهاجم‭ ‬ایستاد‭ ‬و‭ ‬جوانان‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬این‭ ‬فرهنگ‭ ‬آشنا‭ ‬کردب‭.‬

در‭ ‬پایان‭ ‬مراسم‭ ‬حاضرین‭ ‬به‭ ‬نقد‭ ‬و‭ ‬بررسی‭ ‬کتاب‭ ‬پرداختند،‭ ‬اما‭ ‬به‭ ‬نظر‭ ‬می‌رسید‭ ‬عدم‭ ‬حضور‭ ‬نویسنده‭ ‬کتاب‭ ‬نتوانست‭ ‬پاسخگوی‭ ‬بسیاری‭ ‬از‭ ‬سوالات‭ ‬باشد‭. ‬اما‭ ‬می‌توان‭ ‬گفت‭ ‬سورکوه‭ ‬و‭ ‬بانه‭ ‬چه‌قدر‭ ‬به‭ ‬ما‭ ‬نزدیک‭ ‬هستند،‭ ‬در‭ ‬حالی‭ ‬که‭ ‬نسل‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬جنگ‭ ‬گاهی‭ ‬بی‌توجه‭ ‬به‭ ‬رشادت‌های‭ ‬مردان‭ ‬سرزمین‌شان‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬طرف‭ ‬مرزها‭ ‬نظر‭ ‬دارند‭.‬

بیشتر بخوانید

نظرات بینندگان

نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.

نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، موارد مغایر با آموزه‌های دین مبین اسلام باشد منتشر نخواهد شد.

نظر شما

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.