شنبه 14 اردیبهشت 1398 11:49

بررسی روند کلی جشنواره مقاومت از بدو تأسیس تاکنون؛ فیلم بعلاوه مقاومت

ج م

جشنواره بین المللی فیلم مقاومت قبا به نام جشنواره فیلم دفاع مقدس به صورت هفته فیلم در محوطه پارك دانشجو و تئاتر شهر تهران برگزار می گردید. 31 شهریورماه سال 1362 زمانی که کشور درگیر جنگ با رژیم بعث عراق بود و شرایط سختی از لحاظ نیروی انسانی و منابع مالی بر کشور حاکم بود، حسین وخشوری چراغ این جشنواره را روشن کرد و به عنوان اولین دبیر جشنواره لقب گرفت.

جشنواره بین المللی فیلم مقاومت قبا به نام جشنواره فیلم دفاع مقدس به صورت هفته فیلم در محوطه پارك دانشجو و تئاتر شهر تهران برگزار می گردید. 31 شهریورماه سال 1362 زمانی که کشور درگیر جنگ با رژیم بعث عراق بود و شرایط سختی از لحاظ نیروی انسانی و منابع مالی بر کشور حاکم بود، حسین وخشوری چراغ این جشنواره را روشن کرد و به عنوان اولین دبیر جشنواره لقب گرفت.در بحبوحه جنگ تحمیلی که شاید کمتر کسی به فیلم های ساخته شده با موضوع مقاومت به چشم یک جریان سینمایی نگاه می کرد و خیلی از فیلمسازان جنگ به جشنواره فجر نمی آمدند و علاقه ای به حضور فیلمشان در آن  جشنواره نداشتند، برگزار کنندگان اولین جشنواره تاش داشته اند از همان ابتدا ایدئولوژی شان را محور اصلی جشنواره قرار دهند و با شعار مقاومت تجلی گفتمان فرهنگی انقاب اسامی این رویداد فرهنگی و سینمایی را در چارچوب های نظری و مفهومی انقاب تشکیل دهند. دوره اول جشنواره فیلم مقاومت تا دوره دوم آن حدود 4 سال فاصله می گیرد. به عبارتی پس از آن که اولین دوره جشنواره سال 62 برگزار می شود، دوره بعدی آن سال 66 روی پا می ایستد، یعنی سال های پایانی جنگ. جشنواره فیلم مقاومت پس از ده دوره برگزاری از دوره یازدهم با اتخاذ راهبردهای بین المللی و هدف گذاری سینمایی در عرصه بین المللبه صورت بین المللی برگزار می شود که مورد توجه هنرمندان و سینماگران مستقل دنیا قرار گرفته است. در همین راستا تبیین فرهنگ مقاومت در مقابل تهاجم و نفوذِ فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و رسانه ای دشمنان به ویژه آمریکا، استکبارستیزی ملل مظلوم جهان، مبارزه با تروریسم و صهیونیسم، توجه ویژه به چالش ها و نیازهای فرهنگی و سینمایی جهان اسام در بخش های «سینمای ایران » و «سینمای بین الملل » با حضور فیلمسازان داخلی و خارجی از مهم ترین مولفه ها و رویکردهای این جشنواره  را تشکیل می دهد. جشنواره بین المللی فیلم مقاومت هم اکنون در قالب بخش های مختلف شامل: مسابقه سینمایی ایران با زیرمجموعه هایی چون: فیلم های سینمایی، فیلم های سینمایی ویدیویی، فیلم های کوتاه، آثار مستند، آثار پویانمایی، سریال های تلویزیونی، نماهنگ و اقام تبلیغی و بخش بین الملل با سه زیرمجموعه: مسابقه سینمای بین الملل، بخش عماد مغنیه و چشم انداز سینمای مقاومت در جهان برگزار می شود.
سلطه رسانه ای و سینمایی غرب چندین دهه است با جعل تاریخ و تاریخ سازی و انحراف اذهان عمومی از سینما برای پیشبرد اهداف استعماری خویش بهره می برد و در مسیر دستیابی به رویای های خود و تخریب فرهنگ ها سرمایه گذاری های گسترده ای کرده است. سیطره بر سینما در عرصه جهانی از یک سو و در محاق نگه داشتن فرهنگ و سینمای مستقل و بایکوت فیلم ها در جشنواره های بین المللی و خاموش نگه داشتن صداهای مستقل و سینمای عصیان گر نسبت به حاکمیت نظام سلطه سیاستی است که نظام سرمایه داری آن را عملیاتی کرده اند و در این چنبره پیچیده این سلطه گران هستند که جولان می دهد و بی محابا عرصه را بر دگراندیشان  فرهنگ و سینما تنگ می کند. در آستانه چهل سالگی انقاب اسامی ایران
انقاب رویکردهای مختلف مردم نسبت به سینما را به همراه داشت؛ تغییر رویکردها و سیاست گذاری های سینماییمنجر به قهر مردم با سینما گردید. جشنواره فیلم مقاومت امروز گرچه اندکی دیر امّا بالاخره به طور جدی گامی به آرمان های انقاب اسامی ایران برداشته است. در منظومه فکری امام خمینی)ره(، تشکیل امت واحده جهانی و جهان گیر شدن حاکمیت
اسام، راهکاری است که بر اساس آن می توان صلح و امنیت جهانی را به صورت دائم بر قرار ساخت. با مطالعه اندیشه های سیاسی امام)ره(، به روشنی آشکار می شود که او خواستار یک نظام و حکومت مبتنی بر وحدت امت اسامی و فراتر از دایره دولت های ملی امروزی که بر پایه الگوی «ملت دولت » بنا شده اند، بوده است. بنابراین، انقاب اسامی امام)ره( نه تنها علیه یک نظام سلطنتی طاغوتی است، بلکه علیه هرگونه نظامی در بیرون از محور «ملت دولت » است. امروز که رزمندگان مقاومت در سراسر جهان اسام در کنار هم، در یک جبهه واحد و با هدفی مشترک در حال مبارزه هستند؛ هنر باید به طور ویژه زمینه ها و بسترهای فرهنگی لازم را برای تحقق «وحدت امت اسام » به وجود آورد. این جشنواره باید نگاهی داشته باشد به همه جنبش ها و نهضت های اسام خواهی و آزادی خواهی در منطقه و جهان، و بستری را مهیا سازد تا مظلومیت ملت های مظلوم و ستمدیده در جای جای این جهان که از سیطره استکبار و غرب به ستوه امده اند دیده شود. فریاد مظلومیت کودکان غزه، گورهای دستجمعی گروه های تکفیری در شهرهای سوریه و جنایات حیوانی داعش در عراق تا جنایات باندها و مزدوران غربی در دیگر نقاط جهان. جشنواره مقاومت قطب جدیدی در سینمای جهان می تواند باشد که نه اسیر ابتذال و خشونت و تصاویر بی روح است و نه هم گرفتار چنبره دست و پاگیر و غیرقابل فهم و مردم گریز سینمای روشنفکری. بلکه سینمایی است نجیب، انسانی، صلح طلب و عدالت خواه و آزادی جو و به هویت های ملی ملت ها و شخصیت انسانی آن ها احترام می گذارد و در جهان پُرهیاهوی جنگ و ظلم و بی عدالتی که اجازه انعکاس فریادها و صداهای مستقل را نمی دهد امکان و بستری بسازد برای دیده و شنیده شدن صداها و تفکرات مستقل و ضدسلطه.  جریانات ضدفرهنگی که در انقاب اسامی اهداف معینی از تغییر سبک زندگی تا کاهش سطح الگویی انقاب اسامی را دنبال می کنند. موضوعی که همزمان با انقاب در اتاق فکرهای غربی طراحی و از آن زمان به اشکال مختلف وارد ایران می شوند. واقعیت این است که چالش با نظام سلطه از سوی انقاب اسامی به میزانی که مورد نقد غرض ورزانه رسانه های غربی و سینمای هالیوود و اروپا قرار گرفت در زمینه معرفی آن از سوی فیلمسازان وطنی حرکتی موثر صورت نگرفته است و وقت آن است با درک مسیر تحولات منطقه ای و جهانی سینمای ایران پوست بیندازد و این پوست اندازی زیر چتر سینمای مقاومت و جشنواره مقاومت امکان پذیرتر است. امید است، جشنواره فیلم مقاومت تجلی گاه توانمندی های سینمای استراتژ یک ایران شود- سینمایی که دغدغه دارد و با آگاهی و شعور انسانی و فراملی در جستجوی شناسایی جهش های مستقل و استعدادهای مشترک در فراسوی منطقه و جهان است.

بیشتر بخوانید

 • بررسی سینمای دفاع مقدس در دهه‌ 70 اوج سینمای انسانی

  بررسی سینمای دفاع مقدس در دهه‌ 70 اوج سینمای انسانی

  سینمای دفاع مقدس قدمتی سی و هفت ساله داشته و بخش مهمی از تولیدات سینمای ایران را در تمامی این سال‌ها به خود اختصاص داده است. سینمایی که مردم ایران با پوست و گوشت و استخوان خود آن را لمس کرده و خاطرات زیادی از آن دارند. آن‌چه می‌آید گزارشی است در ادامه شماره‌های قبلی «سرو» که پس از پرداختن به شکل‌گیری و تطور این سینما در دهه 60 و نیمه اول دهه 70 حالا به سراغ نیمه‌ی دوم دهه هفتاد رفته که از قضا سال‌های بسیار مهم، همراه با فیلم‌هایی جریان‌ساز همچون آژانس شیشه‌ای و قارچ سمی است.

 • تازه های نشر انتشارات موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس

  تازه های نشر انتشارات موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس

  تازه های نشر انتشارات موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس

 • کتاب های صوتی، متفاوت از کتاب چاپی گاهی باید با گوش خواند و با چشم شنید

  کتاب های صوتی، متفاوت از کتاب چاپی گاهی باید با گوش خواند و با چشم شنید

  زمانی بود که پیامبر به یاران خود فرمودند کتاب خدا را با صوت زیبا بخوانید تا همگان بشنوند، به این ترتیب شنیدن این کتاب برای همگان میسر شد، نابینا و بینا، با سواد و بی سواد، خردسال و بزرگسال و نهایتا پرمشغله و بیکار. در طول روز زمان های زیادی را داریم برای کارهایی که موازات هم انجام می شوند؛ در حال رانندگی یا کار با سیستم رایانه ای موسیقی گوش می دهیم، در حین انجام کارهای منزل به تلویزیون نظری داریم یا رادیو هم گوش می کنیم و کارهایی از این دست. حالا اما زمینه هایی فراهم شده که چیزهای دیگری را هم تج

 • مـاهـــورا در هــور

  مـاهـــورا در هــور

  "انتهـای خیابـان سـرو" کانـون نقد فیلـم مـوزه انقـلاب اسـلامی و دفاع مقدس اسـت کـه هـر هفتـه یکشـنبه ها سـاعت 18 فیلم هایـی بـا مضامیـن انقـلاب و جنـگ را بـرای مخاطبـان پخـش می کنـد. «ماهـورا» فیلـم سـاخته ی حمیدزرگرنـژاد، همزمـان بـا اکـران عمومـی، در ایـن برنامـه نمایـش داده شـد و پـس از آن بـا حضـور منتقدیـن و چنـد تـن از عوامـل آن بـه بحـث گذاشـته شـد، آن چـه می آیـد بخش اول از خلاصـه ای اسـت از ایـن جلسـه.

نظرات بینندگان

نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.

نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، موارد مغایر با آموزه‌های دین مبین اسلام باشد منتشر نخواهد شد.

نظر شما

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.