یکشنبه 16 تیر 1398 00:00

بازخوانی معنویت دفاع مقدس؛ نیاز جامعه امروز

د

بازخوانی معنویت دفاع مقدس؛ نیاز جامعه امروز دفاع مقدس گنجینه‌ای از معنویت، از خودگذشتگی و ایثار است. دوران دفاع مقدس اوج معنویت را در جامعه ایران به نمایش گذاشت و یک تفسیر معنوی از زندگی را به بشریت ارائه داد.

سردار دکتر ‌‌هادی مراد‌پیری  رئیس کمیته تخصصی راویان ستاد مرکزی راهیان نور کشور

دفاع‭ ‬مقدس‭ ‬گنجینه‌ای‭ ‬از‭ ‬معنویت،‭ ‬از‭ ‬خودگذشتگی‭ ‬و‭ ‬ایثار‭ ‬است‭. ‬دوران‭ ‬دفاع‭ ‬مقدس‭ ‬اوج‭ ‬معنویت‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬جامعه‭ ‬ایران‭ ‬به‭ ‬نمایش‭ ‬گذاشت‭ ‬و‭ ‬یک‭ ‬تفسیر‭ ‬معنوی‭ ‬از‭ ‬زندگی‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬بشریت‭ ‬ارائه‭ ‬داد‭.‬

مردم‭ ‬ایران‭ ‬با‭ ‬ایثار،‭ ‬مقاومت‭ ‬و‭ ‬رشادت‭ ‬در‭ ‬جنگی‭ ‬پیروز‭ ‬شد‭ ‬که‭ ‬دشمن‭ ‬بعثی‭ ‬تا‭ ‬بن‭ ‬دندان‭ ‬مسلح‭ ‬با‭ ‬پشتوانه‭ ‬مالی‭ ‬و‭ ‬تجهیزاتی‭ ‬36‭ ‬کشور‭ ‬بر‭ ‬ما‭ ‬تحمیل‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬امروز‭ ‬وظیفه‭ ‬داریم‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬بعد‭ ‬معنوی‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬داشته‭ ‬‌‌های‭ ‬دفاع‭ ‬مقدس‭ ‬استخراج‭ ‬کنیم‭ ‬و‭ ‬جو‭ ‬معنوی‭ ‬آن‭ ‬دوران‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬نسل‭ ‬امروز‭ ‬تبیین‭ ‬کرده‭ ‬تا‭ ‬این‭ ‬بعد‭ ‬بسیار‭ ‬مهم‭ ‬معنوی‭ ‬در‭ ‬جامعه‭ ‬حاکم‭ ‬شود‭. ‬

آن‌چه‭ ‬موضوع‭ ‬دفاع‭ ‬مقدس‭ ‬ما‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬دیگر‭ ‬جنگ‌ها‭ ‬متمایز‭ ‬‌می‌کند‭ ‬بحث‭ ‬فرهنگ‭ ‬ایثار‭ ‬و‭ ‬مقاومت‭ ‬مردم‭ ‬است‭. ‬دفاع‭ ‬امری‭ ‬الهی‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬خداوند‭ ‬نیز‭ ‬در‭ ‬قرآن‭ ‬می‌فرماید‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬شما‭ ‬فرصت‭ ‬جنگ‭ ‬داده‭ ‬شد‭ ‬زیرا‭ ‬به‭ ‬شما‭ ‬ظلم‭ ‬شد‭ ‬پس‭ ‬دفاع‭ ‬گوش‭ ‬به‭ ‬فرامین‭ ‬الهی‭ ‬دادن‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬آن‭ ‬شخصی‭ ‬که‭ ‬سبک‭ ‬زندگی‭ ‬ایثارگرانه‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬نمایش‭ ‬می‌گذارد‭ ‬و‭ ‬حرکت‭ ‬مقدس‭ ‬انجام‭ ‬می‌دهد‭ ‬دستور‭ ‬خدا‭ ‬را‭ ‬اجرا‭ ‬کرده‭ ‬است‭. ‬ما‭ ‬اگر‭ ‬بتوانیم‭ ‬فرهنگ‭ ‬دفاع‭ ‬مقدس‭ ‬را‭ ‬که‭ ‬فرهنگی‭ ‬ایرانی‭ ‬اسلامی‭ ‬ویژه‭ ‬ماست‭ ‬به‭ ‬نسل‭ ‬جوان‭ ‬منتقل‭ ‬کنیم‭ ‬توانسته‌ایم‭ ‬گوشه‌ای‭ ‬از‭ ‬دین‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬برابر‭ ‬رشادت‌ها‭ ‬و‭ ‬ایثار‭ ‬رزمندگان‭ ‬ادا‭ ‬کنیم‭. ‬

مبحث‭ ‬گردشگری‭ ‬جنگ‭ ‬در‭ ‬دنیا‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬جنگ‭ ‬جهانی‭ ‬دوم‭ ‬آغاز‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬ما‭ ‬باید‭ ‬گردشگری‭ ‬جنگ‭ ‬را‭ ‬متناسب‭ ‬با‭ ‬فرهنگ‭ ‬عظیم‭ ‬دفاع‭ ‬مقدس‭ ‬تعریف‭ ‬کنیم‭ ‬تا‭ ‬بتوانیم‭ ‬با‭ ‬بیان‭ ‬از‭ ‬خود‭ ‬گذشتگی‭ ‬و‭ ‬ایثار‭ ‬مردم‭ ‬در‭ ‬دوران‭ ‬دفاع‭ ‬مقدس‭ ‬این‭ ‬فرهنگ‭ ‬غنی‭ ‬را‭ ‬که‭ ‬نیاز‭ ‬امروز‭ ‬جامعه‭ ‬است‭ ‬برای‭ ‬نسل‭ ‬جوان‭ ‬بازخوانی‭ ‬کنیم‭. ‬

در‭ ‬بیان‭ ‬بعد‭ ‬معنوی‭ ‬دفاع‭ ‬مقدس‭ ‬برای‭ ‬رسیدن‭ ‬به‭ ‬وضع‭ ‬مطلوب‭ ‬راهی‭ ‬سخت‭ ‬در‭ ‬پیش‭ ‬رو‭ ‬داریم‭ ‬که‭ ‬باید‭ ‬با‭ ‬روحیه‌ای‭ ‬جهادی‭ ‬هم‌چون‭ ‬رزمندگان‭ ‬دوران‭ ‬دفاع‭ ‬مقدس‭ ‬با‭ ‬ایثار‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬خودگذشتگی‭ ‬قدم‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬راه‭ ‬نهیم‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬بیانی‭ ‬علمی‭ ‬و‭ ‬تخصصی‭ ‬فرهنگ‭ ‬دفاع‭ ‬مقدس‭ ‬را‭ ‬ترسیم‭ ‬کنیم‭ ‬تا‭ ‬نسل‭ ‬امروز‭ ‬برای‭ ‬ترسیم‭ ‬آینده‭ ‬خود‭ ‬الگوهایی‭ ‬داشته‭ ‬باشد‭ ‬چون‭ ‬همت‌ها‌،‭ ‬باکری‌ها‌،‭ ‬زین‭ ‬الدین‌ها‌،‭ ‬بابایی‌ها‭ ‬و‭... ‬

روزگاری‭ ‬در‭ ‬کتب‭ ‬درسی‭ ‬از‭ ‬پتروس‭ ‬فداکار‭ ‬‌می‌گفتند‭ ‬تا‭ ‬رشادت‭ ‬و‭ ‬ایثار‭ ‬و‭ ‬مقاومت‭ ‬به‭ ‬کودکان‭ ‬بیاموزند‌،‭ ‬امروز‭ ‬دفاع‭ ‬مقدس‭ ‬ما‭ ‬سرشار‭ ‬از‭ ‬قهرمانان‭ ‬بزرگی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬رشادت،‭ ‬ایثار‭ ‬و‭ ‬مقاومت‭ ‬را‭ ‬معنا‭ ‬کردند‭. ‬جوانانی‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬الگو‭ ‬برداری‭ ‬از‭ ‬فرهنگ‭ ‬عاشورا‭ ‬از‭ ‬جان‭ ‬خود‭ ‬گذشتند‭ ‬و‭ ‬حماسه‌ای‭ ‬آفریدند‭ ‬که‭ ‬تاریخ‭ ‬به‭ ‬خود‭ ‬ندیده‭ ‬است‭. ‬

موزه‭ ‬انقلاب‭ ‬اسلامی‭ ‬و‭ ‬دفاع‭ ‬مقدس‭ ‬با‭ ‬بهره‌گیری‭ ‬از‭ ‬تجهیزات‭ ‬مدرن‭ ‬جایگاه‭ ‬ویژه‌ای‭ ‬دارد‭ ‬که‭ ‬باید‭ ‬در‭ ‬بعد‭ ‬معنوی‭ ‬گام‭ ‬های‭ ‬بیشتری‭ ‬بردارد‭ ‬و‭ ‬بتواند‭ ‬در‭ ‬تبین‭ ‬فرهنگ‭ ‬ارزشمند‭ ‬دفاع‭ ‬مقدس‭ ‬به‭ ‬نسل‭ ‬امروز‌،‭ ‬نسل‭ ‬های‭ ‬آتی‭ ‬و‭ ‬گردشگران‭ ‬داخلی‭ ‬و‭ ‬خارجی‭ ‬نقش‭ ‬موثری‭ ‬ایفا‭ ‬نماید‭. ‬

همراه‭ ‬هیئتی‭ ‬متشکل‭ ‬از‭ ‬اساتید‭ ‬دانشگاه‌های‭ ‬آلمان‭ ‬برای‭ ‬بازدید‭ ‬از‭ ‬موزه‭ ‬انقلاب‭ ‬اسلامی‭ ‬و‭ ‬دفاع‭ ‬مقدس‭ ‬آمده‭ ‬بودم‌،‭ ‬برایشان‭ ‬سوال‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬ما‭ ‬در‭ ‬دفاع‭ ‬مقدس‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬کمبود‭ ‬تجهیزات‭ ‬نظامی‭ ‬چگونه‭ ‬موفق‭ ‬شدیم‭ ‬و‭ ‬وقتی‭ ‬از‭ ‬همین‭ ‬بعد‭ ‬معنوی‭ ‬برایشان‭ ‬گفتم‭ ‬شگفت‭ ‬زده‭ ‬شدند‭ ‬و‭ ‬گفتند‭ ‬تازه‭ ‬رمز‭ ‬پیروزی‭ ‬شما‭ ‬را‭ ‬درک‭ ‬کردیم‭. ‬

نمایش‭ ‬تجهیزات‭ ‬نظامی‭ ‬در‭ ‬موزه‭ ‬های‭ ‬دفاع‭ ‬مقدس‭ ‬و‭ ‬بیان‭ ‬تاکتیک‌های‭ ‬نظامی‭ ‬و‭ ‬اتفاقات‭ ‬عملیات‌هادر‭ ‬راهیان‭ ‬نور‭ ‬لازم‭ ‬است،‭ ‬اما‭ ‬کافی‭ ‬نیست‭ ‬و‭ ‬باید‭ ‬چه‭ ‬در‭ ‬موزه‌های‭ ‬دفاع‭ ‬مقدس‭ ‬و‭ ‬چه‭ ‬در‭ ‬اردوهای‭ ‬راهیان‭ ‬نور‭ ‬به‭ ‬عد‭ ‬معنوی،‭ ‬رشادت‌ها‌،‭ ‬ایثار‭ ‬و‭ ‬مقاومت‭ ‬مردم‭ ‬بپردازیم‭. ‬اگر‭ ‬چنین‭ ‬کنیم‭ ‬مطمئن‭ ‬هستم‭ ‬که‭ ‬گردشگری‭ ‬جنگ‭ ‬توسعه‭ ‬بیشتری‭ ‬‌می‌یابد‭ ‬و‭ ‬نسل‭ ‬جوان‭ ‬ما‭ ‬با‭ ‬آغوش‭ ‬باز‭ ‬فرهنگ‭ ‬دفاع‭ ‬مقدس‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬جامعه‭ ‬بازخوانی‭ ‬و‭ ‬اجرا‭ ‬‌می‌کند‭.‬

بیشتر بخوانید

نظرات بینندگان

نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.

نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، موارد مغایر با آموزه‌های دین مبین اسلام باشد منتشر نخواهد شد.

نظر شما

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.