SabzArticleView

اخبار

SabzArticleView

یک منتقد و پیشکسوت سینما در جلسه نقد فیلم «صورت زخمی» تاکید کرد: در دنیا هیچکس ﺑﺮﺍﯾﺖ باقی ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪ، ﺑﺎﻭﺭﮐﻦ ﻫﯿﭽﮑﺲ
یک منتقد و پیشکسوت سینما در جلسه نقد فیلم «صورت زخمی» تاکید کرد: در دنیا هیچکس ﺑﺮﺍﯾﺖ باقی ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪ، ﺑﺎﻭﺭﮐﻦ ﻫﯿﭽﮑﺲ
نظرات کاربران
به نکات زیر توجه فرمایید
متن برای شناسایی تازه سازی CAPTCHA