SabzArticleView

اخبار

SabzArticleView

بهمن کهن: «فرهنگ ایثار و شهادت» در بازدید از موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس ترویج می شود
بهمن کهن: «فرهنگ ایثار و شهادت» در بازدید از موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس ترویج می شود

جانشین دبیر شبکه ملی (وارثون) در بازدید از موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، گفت: موزه، مکانی است که مستندات آن به نسل امروز، خبر از رشادت ها، مقاومت، فداکاری ها، از جان گذشتگی ها و ایثار شهدا و رزمندگان اسلام می دهد و یکی از راه های ترویج «فرهنگ ایثار و شهادت» بازدید از موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس است.

بهمن کهن جانشین دبیر شبکه ملی (وارثون) ضمن بازدید از موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس در گفتگو با روابط عمومی و امور بین الملل موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، گفت: موزه‌ انقلاب اسلامی و دفاع مقدس نقش بسیار مؤثری در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در بین نسل جوان و جامعه امروز ایفا می کند. موزه، مکانی است که مستندات آن به نسل امروز، خبر از رشادت ها، مقاومت، فداکاری ها، از جان گذشتگی ها و ایثار شهدا و رزمندگان اسلام می دهد و یکی از راه های ترویج «فرهنگ ایثار و شهادت» بازدید از موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس است.

 

پایان مطلب/

خبرنگار:فاطمه عباس آباد

نظرات کاربران
به نکات زیر توجه فرمایید
متن برای شناسایی تازه سازی CAPTCHA