SabzArticleView

گالری

SabzArticleView

در عرصه فرهنگی‌ و انتقال معارف دفاع مقدس به ملت ها نتوانستیم آنطور که شایسته است موفق باشیم/ دست اندرکاران حوزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس باید نسخه جدیدی برای معرفی مبانی به دنیا را ارائه دهند.
در عرصه فرهنگی‌ و انتقال معارف دفاع مقدس به ملت ها، نتوانستیم آنطور که شایسته است موفق باشیم/ دست اندرکاران حوزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس باید نسخه جدیدی برای معرفی مبانی به دنیا را ارائه دهند.
کمیته بین الملل ستاد مرکزی  گرامیداشت چهلمین سالگرد دفاع مقدس در سالن قصر شیرین موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس ، خادم حسینی دبیر کمیته بین الملل ستاد مرکزی بزرگداشت چهلمین سالگرد دفاع مقدس گفت: در راستای مأموریت ها و اهداف این ستاد در مسیر تعالی اندیشه و معارف انقلاب اسلامی باید تمهیداتی صورت گیرد و با توجه به اینکه در سال جاری با چهلمین سالگرد آغاز جنگ تحمیلی و مفهوم مقدسی از دفاع مواجه هستیم تمام دستگاه ها باید نهایت تلاش خود را انجام دهند تا چهلمین سالگرد دفاع مقدس هر چه با شکوه تر برگزار شود.
حسینی ضمن اشاره به فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه ما در دنیا جلوی استکبار ایستاده ایم و قد علم کرده ایم و با آن مبارزه میکنیم، اما ملت های دنیا خبر ندارند؛ اظهار داشت: اساس کار بین الملل در این ستاد در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری است و مبحث اصلی در حوزه بین الملل انتقال معارف انقلاب اسلامی و دفاع مقدس در خارج از کشور است.
وی افزود : انقلاب اسلامی با تمام مظلومیت چهل و دو‌سال ایستادگی کرده و‌ از خود دفاع می کند و مملو از حقایق، معارف و صداقت ها است، اما ملت های دنیا  آنطور که باید و شاید از این معارف آگاهی پیدا نکرده اند. دشمن از این موقعیت استفاده کرده و حصار انتقال معارف را گرفته است. دست اندرکاران حوزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس باید نسخه جدیدی را ارائه دهند و دست به دست هم یک حرکت و‌ موج عظیمی را ایجاد کنند و همانگونه که مقام معظم رهبری فرمودند : بابد یک نهضت ترجمه ایجاد شود به این معنا که یک مجموعه ملی و گسترده دست به دست همدیگر بدهند و این موج خیر را به صمع و‌ نظر مخاطبین در دنیا برسانند.
حسینی افزود : ماموریت اصلی کمیته بین الملل در راستای تدبیر و فرمایش مقام معظم رهبری، این است که مبانی چهل سال مقاومت را در یک جریان جمعی و کارگروهی به دنیا منتشر کند. چهلمین سالگرد دفاع مقدس در حقیقت بهانه آغاز موج‌جدیدی از همت، تلاش و مجاهدت های عزیزان دستگاه های کشوری، لشگری، مردمی و سایر توانمندی نظام است.
حسینی ضمن اشاره به اینکه ایجاد یک‌ نهضت ایجاد یک تلاش جمعی و‌هم افزایی است بیان داشت : زمانی که بزرگداشت چهلمین سالگرد دفاع مقدس را بیان می کنیم، در واقع آغاز تهاجم صدام علیه جمهوری اسلامی ایران را به اذهان تبادر می کنیم. در اینجا باید به این مهم توجه داشته باشیم نگاه جمهوری اسلامی ایران نگاه یادآوری جنگ بین دو ملت نیست، بلکه دیدگاه ما این است که ملت ایران و عراق یک پایه ستم و ظلم را که به دست بیگانگان در منطقه تقویت میشد از صحنه خارج کردند.
حسینی با بیان اینکه یادآوری این حماسه باید پیوند دو ملت باشد نه ستیز گفت : باید ظرفیت های غنی دفاع مقدس را به زبان روز دنیا، ملت ها و فرهنگ ها منتقل کنیم و این اساس و وظیفه ی مهم ماست.
حسینی در پایان جلسه تصریح کرد : در جمهوری اسلامی ایران به همت جوانان مبتکر، خلاق، هوشمند و شجاع توانستیم قدرت سلاح های در دست و موشک ها و دفاع نظامی را تا اعماق سرزمین های دشمن توسعه دهیم و آن ها را در خانه و مراکز ستم مورد تهدید قرار دهیم. این از برکت همت جوانان و خود اتکایی و خودباوری است. اما هنوز نتوانستیم به طور مطلوب حرفهایمان را به گوش ملت ها در همان مناطق برسانیم. ما در عرصه فرهنگی‌ و انتقال معارف و بحث آگاهی دادن به ملت ها نتوانستیم این کار را انجام دهیم، با وجود اینکه این کار خیلی آسان تر و کم هزینه تر از بخش نظامی است.
پایان مطلب./