SabzArticleView

گالری

SabzArticleView

بازدید رئیس مؤسسه آموزش عالی علمی - کاربردی شهرداری تهران از موزه و سراسرنمای مقاومت سردار سلیمانی

 

دکتر سیدرحیم ابوالحسنی، رئیس مؤسسه آموزش عالی علمی - کاربردی شهرداری تهران به همراه مدیران و رؤسای مراکز این مؤسسه، از موزه و سراسرنمای مقاومت سردار شهید سلیمانی، بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی  و امور بین الملل موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، دکتر سیدرحیم ابوالحسنی، رییس مؤسسه آموزش عالی علمی - کاربردی شهرداری تهران به همراه مدیران و روسای مراکز این موسسه، از موزه و سراسرنمای مقاومت سردار شهید سلیمانی، بازدید کردند.
رئیس مؤسسه آموزش عالی علمی - کاربردی شهرداری تهران، در این بازدید اقدامات انجام گرفته در این موزه را درخور توجه و تحسین دانست و بر لزوم و امکان فعالیت های علمی و پژوهشی بر روی اسناد و مدارک ارائه شده در این موزه تاکید کرد.
وی افزود: بسیاری از مسائل داعش با بهره گیری از این آثار و مدارک جمع آوری شده، می تواند موضوع پژوهش و تز دانشجویان دکترا باشد.
پس از این بازدید، جلسه هم اندیشی با حضور دکتر علیاصغر جعفری مدیرعامل موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، دکتر ابوالحسنی، رئیس مؤسسه آموزش عالی علمی - کاربردی شهرداری تهران و مدیران و روسای مراکز این موسسه، برگزار و زمینه های همکاری متقابل، بحث و بررسی شد.