Martyr

Martyr

علی پابرجایی
نام و نام خانوادگی : علی پابرجایی
نام پدر : حسن
تاریخ تولد : 1344/9/15
محل تولد :
تاریخ شهادت : 1362/12/5
محل شهادت :
بیوگرافی
وصیت نامه
ارسال محتوا برای این شهید
send-content-for-this-shahid-help
متن برای شناسایی تازه سازی CAPTCHA