SabzArticleView

روزشمار دفاع مقدس

EventsCalendar

اعزام یك هیئت عراقی به سوریه جهت بازگشایی خط لوله نفتی عراق
اعزام یك هیئت عراقی به سوریه جهت بازگشایی خط لوله نفتی عراق عراق و فرانسه در فروردین ماه سال جاری یك قرارداد نظامی به ارزش 08/1 میلیارد فرانك برای تحویل هلیكوپترهای سوپرپوما به عراق را امضاء كردند.

SabzArticleView

ارتباط با ما
میدان ونک - بزرگراه شهید حقانی - انتهای خیابان سرو - روبروی پارک طالقانی - موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس
تلفن روابط عمومی موزه 88657026 داخلی 881 و 876
بلیت فروشی تالارها : داخلی 810
بلیت فروشی سراسرنما : داخلی 811
تلفن 88657026
فکس 88657016
خبر نامه